58-150 Strzegom, ul. Wesoła 1 biuro@apracowniapsychologiczna.pl +48 607 809 130

Zakres usług


BADANIA KIEROWCÓW

Badania psychologiczne kierowców wykonywane są dla:

 • Kierowców zawodowych oraz kandydatów na kierowców zawodowych
 • Kierowców kat. B, którzy prowadzą pojazd w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi)
 • Kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy
 • Kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów
 • Osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem i kierujących tramwajem
 • Osób ubiegających się o wydanie/przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
 • Osób ubiegających się o wydanie/przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne
 • Osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami
 • Kierowców taksówek oraz osób, które muszą posiadać uprawnienia do przewozu osób i rzeczy
 • Osób skierowanych przez lekarza
 • Osób skierowanych przez policję w wyniku:
  • przekroczenia dopuszczalnej liczby punktów karnych
  • prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości
  • spowodowania wypadku drogowego

 

Podstawa prawna

 • USTAWA z dn. 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
 • USTAWA z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym
 • USTAWA o kierujących pojazdami z dnia 05.01. 2011r.
 • USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych.

 


 

BADANIA OPERATORÓW I INNYCH ZAWODÓW

Badania psychologiczne wykonywane są dla:

 • Operatorów wózków widłowych
 • Operatorów maszyn drogowych i budowlanych (koparki, dźwigi, suwnice, podesty ruchome, żurawie, itd.)
 • Osób pracujących na wysokości
 • Osób pracujących w zakładach górniczych
 • Innych zawodów wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Podstawa prawna

 • USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Dz. U. nr 69, poz.332 ze zm.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Dz. U. z 1 czerwca 1996 Nr 62 poz.2877

Istnieje możliwość wykonania badań psychologicznych również w Państwa firmie na terenie całego województwa dolnośląskiego.
Orzeczenia są drukowane na miejscu.
W przypadku dużej liczby osób badanych istnieje możliwość negocjacji ceny.

 


 

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

 • Badanie inteligencji dzieci i młodzieży od 6 r.ż. (pisemna opinia z zaleceniami dla szkoły)
 • Badanie inteligencji osób dorosłych w wieku od 16 do 79 lat
  • Badanie trwa ok. 1,5 h i mierzy zdolności werbalne i niewerbalne danej osoby. Na podstawie badania uzyskujemy informację o ogólnym poziomie inteligencji oraz różnego rodzaju zdolnościach i umiejętnościach, takich jak:
   • myślenie logiczne i arytmetyczne,
   • pamięć,
   • wiedza ogólna,
   • znajomość słownictwa,
   • zdolności wzrokowo-przestrzenne,
   • koordynacja wzrokowo-ruchowa.          
   Wykorzystywane narzędzie do badania inteligencji różnicuje normę i  upośledzenie umysłowe danej osoby w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
 • Badanie osobowości dla osób od 16 do 69 r.ż.
 • Badanie stylu radzenia sobie w sytuacjach stresowych dla osób od 16 do 79r.ż.

Każde badanie zakończone jest wydaniem pisemnej opinii psychologicznej i omówieiem wyników diagnozy oraz udzieleniem wskazówek do dalszego postępowania.

 

Kontakt

Adres

58-150 Strzegom, ul. Wesoła 1

Telefon

+48 607 809 130

facebook

odwiedź stronę